ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2016 - OIKONOMIKH ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

more

ΖΕΣΤΗ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ

more

ΖΕΣΤΗ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ

more

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

more

ΖΕΣΤΗ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ

more

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

more

ΖΕΣΤΗ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ

more

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

more

ΖΕΣΤΗ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ

more

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

more

ΖΕΣΤΗ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ

more

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

more

ΖΕΣΤΗ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ

more

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

more

ΠΛΗΡΗΣ ΣΕΙΡΑ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΩΝ

more

Sun - Wind - Water

Plentiful free energy and heating - air conditioning from sun and wind and drinkable water from the atmosphere.

 • Autonomous photovoltaic systems
 • Solar heating
 • Solar and hybrid air conditioners
 • Hybrid PV systems with wind turbines
 • Wind power systems
 • Cogeneration of electric power with drinkable water
 • Drinkable water generators from atmosphere

Lighting

Led lighting

 • Saving up to 90% by replacing lighting modules with the corresponding led (lights - headlights, etc.)
 • lighting study
 • Architectural led lighting

Heating

Economic heating proposals with 

 • Infrared heating
 • Ion heating
 • Electrical heating
 • Bio-heating
 • Heat pumps
 • Solar heating

Management

Information for electric energy consumption with telemetry systems

 • Current consumption
 • Cost per hour/day/month/year
 • Carbonite dioxide emissions per day/month/year
 • Historical and comparative consumption data
 • Budget with notification mechanism
 • Energy intensive devices tracking and usage cost
 • Remote control and information
 • Graphical presentations

Power compensation

sxedio2

General or topical power compensation systems

 • Reduce inductive loads
 • Power factor correction
 • Cut-off reactive power
 • Reduce charged maximum demand
 • Protection from immersions/overvoltages
 • Smoother operation of devices
 • Increase lifespan of electrical appliances
 • Savings from 15-30% to inductive loads

Energy audits

Study the establishment and propose methods for saving energy:

 • Evaluation of the infrastructure
 • Identify inefficient appliances
 • Lighting
 • Heat loss - insulation
 • Heating - Cooling
Home

Home